Proiectare

Servicii de proiectare

Elaborăm documentația tehnică pentru:
• obținerea avizului obligatoriu de instalare a cazanelor de abur, conform normativului PT C1-2010 – ISCIR
• autorizarea funcționării la cazanele de apă caldă sau cazanele de abur de joasă presiune cu putere mai mare de 400 kw, conform PT C9 – 2010 – ISCIR
• schema termomecanică pentru admiterea în funcțiune la cazanele de apă caldă sau abur de joasă presiune cu putere termică 70 – 400 KW conform PT A1 – 2010 ISCIR

Realizăm proiecte tehnice pentru:
• dimensionare echipamente
• dimensionare rețele de distribuție agent termic
• modernizare instalații existente
• instalații industriale
• instalații tehnologice
• repartizare costuri instalații comune